ἐπαναγκάσατε

ἐπαναγκάσατε
ἐπαναγκάζω
compel by force
aor imperat act 2nd pl
ἐπαναγκάζω
compel by force
aor imperat act 2nd pl
ἐπᾱναγκάσατε , ἐπαναγκάζω
compel by force
aor ind act 2nd pl (doric aeolic)
ἐπαναγκάζω
compel by force
aor ind act 2nd pl (homeric ionic)
ἐπαναγκάζω
compel by force
aor ind act 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”